Chủ đề 5: Thuyết “văng” – Hiện tượng cảm ứng hấp dẫn và sự giãn nở của vũ trụ

Nội dung

 • Mở đầu
 • Phần I: Cấu trúc của vũ trụ
 1. Cấu trúc fractal-matrioska của vũ trụ
 2. Sự giãn nở gia tốc của vũ trụ
 3. Phương trình trường của Einstein
 • Phần II: Hiện tượng cảm ứng hấp dẫn
 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ
 2. Hiện tượng cảm ứng hấp dẫn
 3. Các lực trong tự nhiên
  • Phần III: Sự tiến hóa của vũ trụ
 1. Sự tiến hóa của vũ trụ
 2. Sự tiến hóa của các thiên hà
 3. Sự tiến hóa của hệ Mặt trời
 4. Sự vận động của Trái đất
 • Phần IV: Bình luận
 1. Sự tồn tại khối tâm của Vũ trụ
 2. Các vấn đề liên quan đến trường hấp dẫn

Mở đầu

Trong những năm gần đây với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật thì sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ ngày càng sâu sắc và hoàn thiện. Chẳng những Trái đất, hệ Mặt trời và dải Ngân hà của chúng ta được nghiên cứu rất kỹ mà các thiên hà xa xôi đang chuyển động với vận tốc rất lớn cũng được quan sát tỷ mỉ bằng các kính thiên văn hiện đại. Một điều đáng ngạc nhiên là phần lớn các thiên hà đó đang gia tăng vận tốc của mình (mặc dù một số trong đó có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng). Điều này được phát hiện vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước bởi một số các nhà thiên văn khi quan sát vụ nổ của các siêu sao loại IA. Điều này lý giải rằng vũ trụ của chúng ta đang tăng tốc sự giãn nở. Vậy lực nào đã gây ra sự giãn nở gia tốc đó. Rõ ràng đây không phải là lực hấp dẫn (được phát hiện bởi I.Newton qua định luật vạn vật hấp dẫn), bởi lực hấp dẫn chỉ tác động làm cho vật chất hút lại gần nhau. Bài viết này giải thích sự giãn nở gia tốc đó bằng việc đưa ra một lực mới trong trường hấp dẫn. Để làm được điều đó thì ý tưởng cơ bản là coi vũ trụ của chúng ta có cấu trúc fractal-matrioska. Chính cấu trúc này cho phép chúng ra nghiên cứu tương đối tốt các loại lực trong trường hấp dẫn tác động trong vũ trụ. Cụ thể hơn do tính đối xứng rất cao của cấu trúc này mà ta có thể đưa việc nghiên cứu trở về tương tự như trong trường điện từ. Ở đây ta cũng có hiện tượng cảm ứng điện từ đã được xét tỷ mỉ bởi hệ phương trình Maxwell. Sự tương tự này cho phép chúng ta nghiên cứu sự vận động và tiến hóa của vũ trụ. Những quy luật này còn có thể áp dụng để giải thích nhiều hiện tượng xảy ra trên Trái đất.

Đọc: Thuyết văng – Hiện tượng cảm ứng hấp dẫn và sự giãn nở gia tốc của vũ trụ

Tác giả: NGUYỄN Tiến Đại
Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 
Author: NGUYEN Tien Dai
Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology
18 Hoang Quoc Viet road, Cau Giay district, Hanoi, VietnaM
Advertisements
This entry was posted in Thuyết "văng" - Hiện tượng cảm ứng hấp dẫn và sự giãn nở gia tốc của vũ trụ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s